GROSS PROFIT

бухг. валовий прибуток; загальний прибуток сума прибутку, що визначається як різниця між виручкою від реалізації (sales revenue) і витратами на виробництво проданого товару (cost of goods sold) to make a ~ отримувати/отримати валовий прибуток; to record a ~ реєструвати/зареєструвати валовий прибуток; to report a ~ звітувати про валовий прибуток gross profit:: gross margin :: trading profit

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

GROSS RATING POINT →← GROSS PAY

T: 0.081030918 M: 3 D: 3