GROSS PROFIT

бухг. валовий прибуток; загальний прибуток сума прибутку, що визначається як різниця між виручкою від реалізації (sales revenue) і витратами на виробництво проданого товару (cost of goods sold) to make a ~ отримувати/отримати валовий прибуток; to record a ~ реєструвати/зареєструвати валовий прибуток; to report a ~ звітувати про валовий прибуток gross profit:: gross margin :: trading profit

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

T: 0.035130623 M: 1 D: 1