ARBITRAGE

n бірж. арбітражна операція; арбітраж; a арбітражний купівля цінних паперів (securities), валюти (currency) або товарів (commodity) з наступною зворотною угодою для одержання прибутку (profit) внаслідок різниці відсоткових ставок (interest rate), ринкових цін або курсу (exchange rate) валюти у часі чи на різних ринках; ♦ арбітражними операціями займаються арбітражери (arbitrageur/arbitrager), які використовують різницю між продажною і купівельною цінами, одержуючи чистий прибуток після відрахування витрат за операцію compound ~ складний арбітраж; covered interest ~ захищений відсотковий арбітраж; currency ~ валютний арбітраж; geographic ~ географічний арбітраж • просторовий арбітраж; interest ~ відсотковий арбітраж; risk ~ ризикований арбітраж; simple ~ простий валютний арбітраж ~ in bills of exchange арбітражні операції з переказними векселями; ~ in bullion арбітражні операції із золотом; ~ in goods арбітражні операції з товарами • товарний арбітраж; ~ in securities арбітражні операції з цінними паперами; ~ in stocks арбітражні операції з акціями; ~ market арбітражний ринок; ~ of exchange валютний арбітраж; ~ pricing model арбітражна модель ціноутворення ~ profit — прибуток від продажу за вищою ціною; ~ transaction арбітражна операція; ~ tunnet «арбітражний тунель», різниця між цінами, що допускає арбітраж; direct ~ of exchange двосторонній валютний арбітраж ═════════◇═════════ арбітр/арбітраж < фр. arbitre — третейський суддя, arbitrage — третейський суд < лат. arbiter — свідок, посередник, мировий суддя; фіксується з XVII ст. у формі арбитеръ (ЕС-СУМ 1 : 80; ЕСУМ 1 : 82); третейський < третій, третина, третя частина чогось у значенні «суддя» або «посередник»; третейський суд — справа, здійснена по-третейському (Даль 4 :430; СДМ : 225)

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

ARBITRAGEUR →← ARB

T: 0.105027752 M: 3 D: 3