GENERIC

n марк. товар, послуга без марочної назви; a загальний загальне позначення товарного класу чи категорії послуг; ♦ прикладом товару без марочної заяви може бути «зубна паста», а приклади марочних назв (brand) цього товару: «Колгейт» (Colgate), «Крест» (Crest); до послуг без марочної назви належать «кур'єрські послуги», а їх марочні назви: «П'юролейтор» (Purolator), «Фліс Флаєрс» (Fleets Flyers) і т. д. ~ advertising рекламування товарів без марочної назви; ~ appeal привабливість товарів без марочної назви; ~ brand марка з родовою назвою; ~ competitive strategies загальна конкурентна стратегія; ~ competitor конкурент на ринку товарів без марочної назви; ~ demand попит на товари без марочної назви; ~ goods товар без марочної назви • немарочні товари; ~ strategies стратегія випуску товарів без марочної назви

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

GENTLEMEN'S AGREEMENT →← GENERAL LEDGER

T: 0.099194157 M: 3 D: 3