FUND(S)

n фін., бухг. 1. фонд; резерв; запас; 2. pl фонди; кошти; ресурси; капітал; гроші; a фондовий; резервний; запасний 1. гроші та ін. активи (assets¹), які нагромаджуються і використовуються з певною метою; 2. гроші, якими можна користуватися accumulated ~ нагромаджений фонд; administration ~ адміністративний фонд; agency ~ поручительський фонд; amortization ~ амортизаційний фонд; annuity ~ фонд ануїтету • фонд для виплати щорічної ренти; authorized ~ статутний фонд; available ~s грошові кошти • готові кошти; balanced ~s інвестиційні фонди відкритого типу; bank ~s банківські кошти; basic ~ базовий фонд; bonus ~ преміальний фонд; borrowed ~s позичені кошти; budgetary ~s бюджетні кошти; capital ~ фонд основного капіталу • основний фонд; capital projects ~ кошти на програму капіталовкладення; claims settlement ~ резерв для виплати страхового відшкодування; closed-end ~s інвест accumulation of ~s нагромадження коштів; allocation of ~s призначення фондів • розміщення капіталу; application of ~s розподіл коштів; appropriation of ~s виділення коштів • асигнування • розміщення коштів; benefits from a ~ надходження з фонду; disposition of ~s розподіл коштів; external sources of ~s зовнішні джерела фондів; flow of ~s рух фондів • напрямок фондів • потік фондів; in ~s з грошима; lack of ~s брак коштів; misappropriation of ~s розтрата грошей • незаконне привласнення грошей; short of ~s брак грошей • брак коштів; sources of ~s джерела коштів; to allocate ~s розміщувати/розмістити кошти • призначати/призначити кошти; to apply ~s використовувати/використати кош ═════════◇═════════ фонд < фр. fond — грошові суми, капітал; внесок, пожертвування < лат. fundus — основа; засвідчуються в писемних пам'ятках XVI ст. іншомовні термінологічні форми: фундушъ і похідні фундушный, фундушовый у значенні «який стосується фонду, пожертвувань» (ІУМ : 463-464); резерв < фр. réserve — запас < лат. reservo — зберігаю (СІС : 576); ресурси < фр. resources — матеріальні засоби < лат. resurgo — піднімаюсь, виникаю знову (СІС : 586; ЕС-СУМ 4:166)

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

FUTURE AMOUNT →← FULL COSTING

T: 0.102194231 M: 3 D: 3