APPRENTICESHIP

мен., кадр, учнівство; навчання ▷ «training»

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

ARB →← APPRECIATION

T: 0.109538594 M: 3 D: 3