APPRECIATION

1. бухг. підвищення; підвищення вартості; зростання вартості; подорожчання; 2. фін., банк. підвищення; підвищення вартості 1. підвищення вартості активів (asset¹) протягом часу; ♦ підвищення стосується головним чином ринкової вартості таких активів, як житлові і нежитлові приміщення, земля, акції (share²) тощо; 2. підвищення вартості валюти (currency¹) однієї країни стосовно валюти іншої країни; ♦ спостерігається на ринку тоді, коли підвищується попит (demand) на одну валюту і зменшується на іншу capital ~ підвищення вартості капіталу • збільшення вартості основного капіталу; currency ~ підвищення курсу валюти • підвищення валютного курсу • ревальвація валюти ~ of assets підвищення вартості активів; ~ of capital підвищення вартості капіталу • зростання вартості основного капіталу; ~ of currency підвищення курсу валюти • підвищення валютного курсу • ревальвація; ~ of goods підвищення вартості товарів; ~ of securities підвищення вартості цінних паперів; ~ of shares підвищення цін на акції; ~ of value підвищення вартості appreciation : depreciation пр. «depreciation»

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

APPRENTICESHIP →← ANNUITY CONTRACT

T: 0.118244229 M: 3 D: 3