ANNUITY

n фін. ануїтет; щорічний дохід; внесок, який періодично виплачується; щорічна рента; a ануїтетний ряд рівних за сумою виплат чи надходжень, що здійснюються через регулярні проміжки часу протягом певного періоду, джерелом яких буває попередня сплата загальної суми; ♦ прикладом ануїтету можуть бути страхові внески, щоквартальні внески у довічний фонд (trust account) на майбутнє навчання дитини, виплати за облігаціями (bond) чи привілейованими акціями (preference share) тощо annual premium ~ ануїтет з оплатою річного внеску; apportionable ~ пропорційно подільний ануїтет; contingent ~ умовний ануїтет; deferred ~ відстрочений ануїтет • відтермінований ануїтет; fixed ~ встановлений ануїтет; immediate ~ негайний ануїтет; indexed ~ індексований ануїтет; life ~ довічний ануїтет; nonapportionable ~ неподільний ануїтет; nonrefund life ~ безповоротний ануїтет; ordinary ~ ануїтет, який виплачується в кінці періоду • ануїтет, який видається в кінці періоду; overdue ~ прострочений ануїтет; patent ~ щорічний патентний внесок • щорічне патентне мито; perpetual ~ довічний ануїтет; redeemable ~ термінований ануїтет; refund ~ поворотний ануїте ~ contract ануїтетний контракт • ануїтетний договір; ~ due ануїтет, який підлягає виплаті; ~ in arrears прострочений ануїтет; ~ income ануїтетний дохід; ~ payment виплата ануїтету • щорічна виплата • щопіврічна виплата • щоквартальна виплата • щомісячна виплата; ~ reserve резервний фонд страхування ренти; future value ~ tables таблиці майбутньої вартості ануїтету; present value of an ~ приведена вартість ануїтету; to calculate ~ визначати/визначити ануїтет • підраховувати/підрахувати ануїтет; to receive an ~ одержувати/одержати ануїтет; total future value of an ~ загальна майбутня вартість ануїтету annuity :: annuity contract ═════════◇═════════ ануїтет < фр. annuité < лат. annus — рік

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

ANNUITY CONTRACT →← AMORTIZATION

T: 0.088646546 M: 3 D: 3