AMORTIZATION

1. n бухг. амортизація; зношення; зношування; знос; 2. фін. погашення боргу на виплат; a амортизаційний 1. періодичне зниження вартості нематеріальних активів (intangible assets) протягом часу; ♦ хоча терміни amortization і depreciation вважають замінними, amortization переважно стосується зношення нематеріальних активів, напр. патентів (patent), гудвілу (goodwill), франшиз (franchise), оренд (lease) і т. ін.; 2. процес поступового погашення боргу (debt) або боргового зобов'язання (charge) періодичними платежами; ♦ погашення боргу відбувається, напр., при сплаті основної суми (principal¹) та відсотків (interest) accelerated ~ прискорена амортизація; capital cost ~ амортизаційне списання вартості капіталу ~ charged to operations амортизаційні нарахування, що належать до виробничих витрат; ~ of a debt погашення боргу на виплат; ~ schedule план амортизації ═════════◇═════════ амортизація < нім. amortisieren — ослаблювати; поступово сплачувати борги < фр. amortir — ослабляти, пом'якшувати, глушити < лат. mors — смерть; фіксується в укр. з XVIII ст. (ЕСУМ 1 : 68; ЕС-СУМ 1 : 59) ▹▹ «depreciation»

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

ANNUITY →← ALLOWANCE FOR BAD DEBTS

T: 0.127094418 M: 3 D: 3