AGENT

(agt) n ком. агент; представник; посередник; повірений; a агентський особа або організація, яка уповноважена діяти від імені довірителя (principal²) з метою виконання ділових доручень: укладання контрактів (contract), купівлі й продажу цінних паперів (securities), надання будь-якої послуги (service¹) і т. д., але без права підписання контрактів; ♦ агента винагороджують у формі комісійних (commission¹) acquisition ~ агент з укладання нових договорів страхування; advertising ~ рекламний агент; authorized ~ уповноважений представник • уповноважений агент; business ~ посередник у справах (бізнесі); buying ~ агент з купівлі • агент з імпорту; carrier ~ транспортний агент • агент з перевезень; chartered ~ зареєстрований агент; clearing ~ агент з клірингу; commercial ~ торговельний агент; consular ~ консульський агент; credit ~ агент з питань кредиту; del credere ~ агент делькредере • агент з фінансовим зобов'язанням; distributing ~ агент зі збуту; employment ~ агент з найму • агент з питань працевлаштування; estate ~ агент з продажу нерухомості; export ~ аген ~ of necessity агент за потребою; to act as an ~ виконувати/виконати функції агента • виконувати/виконати обов'язки агента • діяти як агент; to appoint an ~ призначати/призначити агента; to employ an ~ наймати/найняти агента; to go through an ~ використовувати агента; to operate as an ~ діяти як агент • виконувати/виконати функції агента • виконувати/виконати обов'язки агента; to remunerate an ~ винагороджувати/винагородити агента ▹▹ «agency» ▹▹ «broker»

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

AGREEMENT →← AGENCY

T: 0.098364629 M: 3 D: 3