ECONOMICS

(econ) n ек. економіка; економічна наука; економічна теорія; a економічний наукова дисципліна, що вивчає, як найефективніше використовувати обмежені ресурси (resources), щоб задовольнити потреби суспільства, а також розглядає питання організації та управління виробництва, розподілу й обміну товарів (goods) та послуг (service¹); практичне застосування наукових принципів для розробок економічних програм та економічної політики (policy¹) applied ~ прикладна економіка; basic ~ основна економіка; business ~ економіка підприємств; comparative ~ теорія порівняльної економіки; consumer ~ економіка споживання; descriptive ~ описова економіка; dynamic ~ теорія економічної динаміки; global ~ економіка світового господарства • світова економіка; industrial ~ економіка промисловості; international ~ світова економіка; Keynesian ~ кейнсіанська економічна теорія; labour ~ економіка праці; linear ~ лінійна економіка; managerial ~ економічні методи управління; monetary ~ монетарна економічна теорія • монетаризм • теорія грошей; normative ~ нормативна економічна теорія; policy ~ обґр ~ of growth економіка розвитку; ~ of production економіка виробництва; ~ of scarcity дефіцитна економіка ═════════◇═════════ економіка < давньогр. οικονομική < οικος — житло і νομος — закон (СІС : 236)

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

ECONOMIES OF SCALE →← ECONOMIC VALUE

T: 0.077798127 M: 3 D: 3