DOUBTFUL DEBT

бухг., банк. сумнівний борг борг (debt) є сумнівним, коли припускається, що він не буде сплачений в майбутньому, і тому з рахунка прибутків відкладаються гроші на покриття майбутніх збитків doubtful debt :: allowance for bad debt (амер.) :: provision for bad debt (амер., канад.) ▹▹ «bad debt»

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

DPS →← DOUBLEENTRY EQUATION

T: 0.094215069 M: 3 D: 3