DIRECTOR

(Dir.) n 1. юр. директор; 2. адм. директор; керівник; начальник; a директорський 1. член дирекції (board of directors), обраний акціонерами (shareholder :: stockholder) акціонерного товариства (company) або членами неприбуткової організації, який разом з іншими членами дирекції несе відповідальність за ведення справ згідно зі статутом; ♦ директорів обирають на річних загальних зборах (annual general meeting); 2. керівник відділу, департаменту, проекту (project) тощо account ~ директор робочої групи клієнта; acting ~ виконувач обов'язків директора; administrative ~ адміністративний директор; advertising ~ начальник відділу реклами; alternate ~ виконувач обов'язків директора; assistant ~ заступник директора • помічник директора • помічник керівника; associate ~ перший заступник директора • перший заступник керівника • заступник директора; bank ~ директор банку • член правління банку; board ~ член дирекції • член ради директорів • директор — член правління; broadcasting ~ керівник програми; budget ~ керівник кошторисної групи; business ~ комерційний директор; circulation ~ керівник відділу розповсюдження; commercial ~ комерційний директор; communica ~s' emoluments винагорода директорів • директорська платня та обслуговування; ~s' fee винагорода директорів • директорська платня; ~s' interest відсотки, що виплачуються директорам; ~s' liability відповідальність директорів; ~s' negligence недбалість директорів; ~ of contracts керівник відділу контрактів; ~ of an enterprise директор підприємства; ~ of marketing communications директор відділу маркетингових комунікацій; ~ of operations начальник виробництва; ~ of plant operations директор заводу • начальник виробництва; ~ of procurement керівник відділу постачання; ~ of product assurance начальник відділу технічного контролю; ~ of product marketing начальник відділу товарного маркетингу; ~ of public relati

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

DISCOUNT RATE →← DIRECTMAIL MEDIA

T: 0.089222147 M: 3 D: 3