DIRECT COSTS

(dc) вир., бухг. прямі витрати; змінні витрати витрати, які можна безпосередньо віднести на вартість готового продукту (product) чи на один із видів виробничої діяльності тощо; ♦ до прямих витрат відносять витрати на робочу силу (direct labour), основні матеріали (direct material) або витрати на рекламу (advertising²) тощо to calculate the ~ підраховувати/підрахувати прямі витрати; to cover the ~ покривати/покрити прямі витрати; to estimate the ~ оцінювати/оцінити прямі витрати; to meet the ~ оплачувати/оплатити прямі витрати • покривати/покрити прямі витрати; to pay for ~ оплачувати/оплатити прямі витрати • сплачувати/сплатити прямі витрати; to work out ~ обраховувати/обрахувати прямі витрати direct costs :: direct expenses пр. «indirect costs»

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

DIRECT EXPENSES →← DIRECT COSTING

T: 0.082008559 M: 3 D: 3