DIRECT COSTING

бухг., вир. калькуляція собівартості за змінними витратами методика обчислення собівартості, за якою всі витрати (variable manufacturing costs) на основні виробничі матеріали (direct material), виробничу робочу силу (direct labour) та змінні накладні витрати (variable overhead costs) співвідносяться із собівартістю виробничої продукції (cost of goods manufactured), а постійні накладні витрати (fixed overhead costs), тобто «витрати звітного періоду» (period costs), списуються з надходжень (revenue²); ♦ методика обчислення собівартості за змінними витратами застосовується в галузі внутрішнього управління (internal management) для оцінювання запасів (inventory valuation), прийняття короткострокових рішень (decision-making), визначення доходів (income³), аналізу витрат і т. ін., на відміну від методики обчислення собівартості з повним розподілом витрат (absorption costing), що застосовується для зовнішньої звітності (external reporting) direct costing :: variable costing :: marginal costing (англ.) ▹▹ «absorption costing»

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

DIRECT COSTS →← DIR.

T: 0.115650117 M: 3 D: 3