DESIGN

n ком., марк. композиція; ескіз; зразок; конструкція; оформлення; план; малюнок; модель; проект; проектування; дизайн; a проектний; конструктивний; конструкторський; дизайнерський вигляд, особливості зразка, властивості будь-якого готового виробу abstract ~ абстрактний малюнок • абстрактне оформлення; advertising ~ художнє оформлення реклами • рекламний дизайн • дизайн рекламного оголошення; approved ~ затверджений проект; artistic ~ художнє оформлення; automated ~ автоматизоване проектування; basic ~ базова конструкція; best product ~ проектування виробу з найкращою характеристикою; channel ~ схема каналу розподілу; computer-aided ~ автоматизоване проектування; conceptual ~ ескізний проект; conventional ~ типовий проект • типовий зразок; corporate ~ фірмовий стиль • фірмовий дизайн; cover ~ оформлення обкладинки; economic(al) ~ економічний рахунок • економічно доцільна конструкція; economical ~ економічно доцільна кон ~ and development технічне проектування; ~ centre центр проектування; ~ cost вартість проектно-конструкторських робіт; ~ documentation проектна документація; ~ fault конструктивний дефект • конструктивний недолік; ~ firm проектно-конструкторська фірма; ~ flaw конструктивний дефект • конструктивний недолік; ~ of an exhibition оформлення виставки; ~ of a sampling inquiry план вибіркового обстеження; ~ of a statistical inquiry план статистичного обстеження; ~ protection охорона промислового зразка; ~ registration реєстрація промислового зразка; ~ standards проектно-конструкторські стандарти; ~ to characteristics проектування згідно із заданими характеристиками; ~ to cost проектув

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

DETAILING →← DEPRECIATION

T: 0.09274827 M: 3 D: 3