DEBTEQUITY RATIO

фін., бухг. співвідношення заборгованості та власного капіталу; коефіцієнт заборгованості; показник заборгованості; відношення позичених коштів до власного капіталу; співвідношення власних і позичених коштів фінансовий показник, що встановлює відношення загальної суми зобов'язань (total liabilities) до акціонерного капіталу (shareholders' equity); має таку формулу підрахунку: debt-equity ratio = total liabilities ÷ shareholders' equity ♦ за цим коефіцієнтом визначається стан заборгованості підприємства; чим нижче значення коефіцієнта, тим кращий фінансовий стан та платоспроможність (solvency) підприємства; він свідчить про те, наскільки підприємство покладається на позичковий капітал (debt finance) для фінансування своєї діяльності favourable ~ сприятливий коефіцієнт заборгованості; high ~ високий коефіцієнт; low ~ низький коефіцієнт заборгованості; satisfactory ~ задовільний коефіцієнт заборгованості to calculate ~ підраховувати/підрахувати коефіцієнт заборгованості; to increase ~ збільшувати/збільшити коефіцієнт заборгованості; to reduce ~ зменшувати/зменшити коефіцієнт заборгованості debt-equity ratio :: debt-to-equity ratio :: debt-to-net-worth ratio :: debt ratio (австрал.); debt-equity ratio ‡ leverage ratios (387) ▹▹ «leverage»

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

DEBTOR →← DEBT RATIO

T: 0.099045072 M: 3 D: 3