DEBIT CARD

ком., банк. дебетова картка пластикова магнітна картка, котру банк або інша фінансова установа видає клієнту банківського рахунка з правом на купівлю товарів і послуг, плата за які автоматично вилучається з його рахунка; ♦ дебетовою карткою також можна вилучити готівку з рахунка, зокрема через автоматизований касовий апарат (automatic teller machine), вводячи особистий ідентифікаційний номер (personal identification number) ~ payment плата дебетовою карткою; ~ transaction операція дебетовою карткою; to issue a ~ видавати/видати дебетову картку; to pay by ~ платити/ заплатити дебетовою карткою; to use a ~ користуватися дебетовою карткою пр. «credit card» ▹▹ «electronic funds transfer at point of sale» (EFTPOS)

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

DEBT →← DEBIT

T: 0.10616072 M: 3 D: 3