DEBIT

(Dr; dr) n 1. банк., ком. дебет; прибуткова сторона купівельної книги; 2. бухг., рах. дебет; ліва сторона рахунка; a дебетовий; v дебетувати 1. запис, що вказує заборговану суму на рахунку (account¹) покупця (customer) за надані йому товари чи послуги або вказує на виплачені гроші з банківського рахунка; 2. сума, яка записана на лівій стороні рахунка (account²) в бухгалтерському реєстрі (ledger); ♦ якщо дебет знаходиться на активному рахунку, то відображає збільшення грошових надходжень, а на пасивному — зменшення заборгованості bank ~s сума дебетових списань за депозитними рахунками в банку; direct ~ пряме дебетове списання ~ account рахунок активу балансу • рахунок з дебетовим сальдо; ~ advice дебетове авізо; ~ amount дебетова сума • дебетовий підсумок; ~ an account відносити/віднести на дебет рахунка; ~ and credit дебет і кредит • видатки і прибутки; ~ balance дебетове сальдо • дебетовий баланс • позитивне сальдо; debit card; ~ column дебетова колонка; ~-credit operation операція обліку видатків і прибутків; ~ entry запис у дебет рахунка • дебетовий запис; ~ interest дебетовий відсоток; ~ journal дебетовий журнал; ~ note дебетове авізо; ~ side ліва сторона балансу • дебет рахунка • ліва сторона рахунка; ~ slip дебетова картка • платіжна картка; to be on the ~ знаходитися в дебеті debit² : credit² ═════════◇═════════ дебет < лат. debet — він винен (СІС : 191) пор. «credit»²

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

DEBIT CARD →← DEAR MONEY

T: 0.115399368 M: 3 D: 3