CUSTOMS DUTY

под. мито; митний збір вид непрямого податку (tax), який уряд накладає на товари, ввезені в країну exempt from ~ звільнений від сплати мита; to impose customs duties накладати/накласти мито; to increase customs duties збільшувати/збільшити мито; to levy customs duties стягувати/стягнути мито; to lift customs duties знімати/зняти мито; to pay customs duties платити/ оплатити мито; to reduce customs duties зменшувати/зменшити мито. customs duty ‡ tax (393) ═════════◇═════════ мито < ст. сл. мыто — платня; прибуток; гроші; подарунок; хабар < двн. muta — митниця; податок, збір (ЕСУМ 3 : 467); приклад з 1448 р. «...а о(т) сукна и о(т) плотна и о(т) въсє торговлю имаю(т) платити мита, яко бы(л) право издавно» (ССМ 1 : 626) пор. «excise duty»

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

DATA →← CUSTOMS

T: 0.087004457 M: 3 D: 3