CUSTOMER

n ком. покупець; замовник; клієнт; споживач; a клієнтський окрема особа або організація, яка купує або замовляє товари, послуги у крамниці, на підприємстві тощо average ~ середній клієнт; bank ~ клієнт банку; business ~ діловий клієнт; cash ~ покупець, який розплачується готівкою • покупець за готівку; charge-account ~ покупець, який бере товари у кредит; commercial ~ комерційний споживач • комерційний замовник; contractual ~ покупець за контрактом; core ~ основний замовник; credit ~ покупець в кредит; current ~ існуючий покупець; defaulting ~ клієнт, який не виконав зобов'язання; dependable ~ надійний клієнт; direct ~ прямий клієнт • покупець, який обслуговується безпосередньо підприємством; established ~ старий клієнт; final ~ кінцевий споживач; foreign ~ закордонний замовник; government ~ у ~'s account рахунок клієнта • рахунок покупця; ~ accounting облік клієнтів; ~ account number номер рахунка клієнта; ~ advice авізо клієнта • повідомлення клієнта; ~ courtesy ввічливе поводження з клієнтом; ~ file картотека клієнтів; ~ forward transaction операція з клієнтом на строк • строкова операція з клієнтом; ~ guarantee liabilities гарантійні зобов'язання клієнта; ~ guidance орієнтація покупця • орієнтація клієнта; ~ number номер рахунка клієнта; ~ order замовлення клієнта; ~ orientation орієнтація клієнта • орієнтація покупця; ~-oriented орієнтований на клієнта • орієнтований на покупця; ~ perception сприймання споживача; ~ profile характеристика клієнта; ~ customer і С. four principles of marketing (386) ▹▹ «client»¹

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

CUSTOMS →← CURRENT RATIO

T: 0.107159335 M: 3 D: 3