CURRENT RATIO

фін., бухг. коефіцієнт поточної ліквідності; коефіцієнт оборотного капіталу; показник оборотного капіталу фінансовий показник ліквідності (liquidity¹), що встановлює відношення величини оборотних активів (current assets) до величини короткострокових зобов'язань (current liabilities); має таку формулу підрахунку: current ratio = current assets ÷ current liabilities ♦ за коефіцієнтом поточної ліквідності встановлюється платоспроможність (solvency) підприємства; якщо сума оборотних активів на підприємстві дорівнює 5 млн грн, а сума короткострокових зобов'язань дорівнює 2,5 млн грн, то коефіцієнт поточної ліквідності дорівнює 5 000 000 ÷ 2 500 000= 2,0; якщо величина оборотних активів удвічі більша за величину короткострокових зобов'язань, то рівень платоспроможності підприємства вважається задовільним favourable ~ сприятливий коефіцієнт поточної ліквідності; high ~ високий коефіцієнт поточної ліквідності; low ~ низький коефіцієнт поточної ліквідності; satisfactory ~ задовільний коефіцієнт поточної ліквідності to calculate the ~ підраховувати/підрахувати коефіцієнт поточної ліквідності; to increase the ~ збільшувати/збільшити коефіцієнт поточної ліквідності; to reduce the ~ зменшувати/зменшити коефіцієнт поточної ліквідності current ratio :: working capital ratio (австрал.); current ratio ‡ liquidity ratios (388) пор. «quick ratio»

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

CUSTOMER →← CURRENT LIABILITIES

T: 0.115995274 M: 3 D: 3