CURRENT LIABILITIES

(C/L) бухг., рах. короткострокові зобов'язання; короткотермінові зобов'язання зобов'язання, які в результаті діяльності окремої особи, організації, установи тощо підлягають сплаті протягом одного року; ♦ до короткострокових зобов'язань належать: короткострокові позики (loan), кредиторська заборгованість (accounts payable), нараховані витрати, заборгованість за дивідендами і т. д. net ~ чисті короткострокові зобов'язання • короткострокові нетто-зобо-в'язання current liabilities :: short-term liabilities; current liabilities ‡ liabilities² (388); current liabilities ‡ financial statements (385) пор. «current assets»

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

CURRENT RATIO →← CURRENT ASSETS

T: 0.093023202 M: 3 D: 3