© A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T  U V W X Y Z 
ACCOUNTS RECEIVABLE
(A/R; A/cs Rec.) бухг. дебіторська заборгованість; рахунок дебіторів; рахунки до одержання; дебітори сума боргів, що належить підприємству (enterprise¹) за куплений покупцями товар (goods) чи одержану ними послугу (service¹); ♦ за правилами бухгалтерського обліку (accounting¹) дебіторська заборгованість заноситься в балансовий звіт (balance sheet), де вона позначається у розділі «поточні активи» (current assets) ageing of ~ ранжир рахунків дебіторів за строком оплати accounts receivable :: receivables :: trade debtors (англ.) :: debtors (англ.) :: accounts due from customers; accounts receivable : accounts payable ▹▹ «accounts payable» ▹▹ «debtors turnover ratio»

Англо-український тлумачний словник економічної лексики  2018

← ACCOUNTS PAYABLEACCOUNTS RECEIVABLE TURNOVER →

T: 0.05743658 M: 7 D: 0