ACCOUNTS RECEIVABLE

(A/R; A/cs Rec.) бухг. дебіторська заборгованість; рахунок дебіторів; рахунки до одержання; дебітори сума боргів, що належить підприємству (enterprise¹) за куплений покупцями товар (goods) чи одержану ними послугу (service¹); ♦ за правилами бухгалтерського обліку (accounting¹) дебіторська заборгованість заноситься в балансовий звіт (balance sheet), де вона позначається у розділі «поточні активи» (current assets) ageing of ~ ранжир рахунків дебіторів за строком оплати accounts receivable :: receivables :: trade debtors (англ.) :: debtors (англ.) :: accounts due from customers; accounts receivable : accounts payable ▹▹ «accounts payable» ▹▹ «debtors turnover ratio»

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

T: 0.038135479 M: 1 D: 1