COPYRIGHT

(©) n юр. авторське право; видавниче право; право на видання; копірайт; a захищений авторським правом; v забезпечувати/забезпечити авторське право виключне право, яке має автор чи митець на відтворення, публікацію, виставлення напоказ, записування або виконання літературного, мистецького, музичного чи ін. оригінального твору; ♦ авторське право захищається відповідно до норм законодавчого акту чи загального права і є видом інтелектуальної власності (intellectual property) та зараховується до категорії нематеріальних активів (intangible assets) ad interim ~ тимчасове авторське право; artistic ~ авторське право на мистецький твір; common-law ~ авторське право на засадах загального права; international ~ міжнародне авторське право; literary ~ авторське право на літературний твір; statutory ~ встановлене законом авторське право a breach of ~ порушення авторського права; an infringement of ~ порушення авторського права; ~ act закон про авторське право; ~ agreement угода про авторське право; ~ deposit депонування з охороною авторського права; ~ design зразок з авторським правом • композиція з авторським правом • проект з авторським правом; ~ library бібліотека-депозитор з охороною авторського права; ~ notice повідомлення про авторське право; ~ protection захист авторського права; out of ~ прострочене авторське право; to be in ~ мати авторське право; to hold ~ бути власником авторського права; to own ~ бути власником авторського права; under ~ відповідно до норм авторського права copyright ‡ A. assets¹ (383) пор. «patent»; «trademark»

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

CORP. →← CONVERTIBLE PREFERENCE SHARE

T: 0.164662728 M: 3 D: 3