COMPETITION

n марк. конкуренція; конкурентна боротьба; a конкурентний суперництво між продавцями, а також між постачальниками і підприємцями у здатності опанувати більшу частку ринку збуту та збільшити прибуток (profit) і обсяг реалізованої продукції (sales volume); ♦ методи конкурентної боротьби: зниження цін (price), стимулювання збуту (promotion¹), рекламування (advertising¹), покращення дизайну (design) товарів та якості послуг і т. ін. active ~ активна конкуренція; actual ~ реальна конкуренція; bona fide ~ чесна конкуренція; brand ~ конкуренція торгової марки; business ~ ділова конкуренція; buyers' ~ конкуренція покупців • конкуренція між покупцями; commercial ~ торговельна конкуренція; defensive ~ оборонна конкуренція; destructive ~ руйнівна конкуренція; efficient ~ ефективна конкуренція; direct ~ пряма конкуренція; fair ~ справедлива конкуренція • чесна конкуренція; foreign ~ закордонна конкуренція; form ~ конкуренція форми; free ~ вільна конкуренція • досконала конкуренція; generic ~ загальна конкуренція • непряма конкуренція; global ~ світова конкуренція; ~ in product design конкуренція у сфері дизайну продукції; ~ in quality конкуренція за якість; ~ in selling effort конкуренція в галузі організації і стимулювання збуту; ~ on the world market конкуренція на світовому ринку; ~ under product differentiation конкуренція в умовах неоднорідності продуктів; ~ with homogeneous products конкуренція в умовах однорідності продуктів; efficiency of ~ ефективність конкуренції; to avoid ~ уникати/уникнути конкуренції; to be drawn into ~ бути втягненим в конкуренцію; to be in ~ with somebody конкурувати з ким-небудь; to defy ~ витримувати/витримати конкуренцію; to engage in ~ конкурувати; to enter in ~ вступати/ вступити в конкуренцію; to meet with ~ стикатися/з ═════════◇═════════ конкуренція < слат. concurrentia — змагання, суперництво < лат. concurrere — збігатися; скупчуватися; змагатися; конкурувати; запозичення, можливо, через посередництво польс. konkurencja (ЕСУМ 2:551).

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

COMPOUND INTEREST →← COMPANY

T: 0.108246548 M: 3 D: 3