© A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T  U V W X Y Z 
ACCOUNTING RECORDS
бухг. облікова документація; облікові записи; документи обліку документи, які використовуються для визначення фінансового стану організації (entity); ♦ до облікової документації можна зарахувати: різні журнали (journal), напр. журнал грошових надходжень (cash receipt journal), журнал закупівлі (purchases journal), журнал обліку витрат матеріалів (stores requisition journal); бухгалтерський реєстр (ledger), напр. загальний реєстр (general ledger), допоміжний реєстр (subsidiary ledger); та документи, що підтверджують вищезгадані записи, включаючи первинні документи (source documents), напр. рахунки-фактури (invoice), чеки (cheque), переказні векселі (bill of exchange), пояснювальні документи та ін.

Англо-український тлумачний словник економічної лексики  2018

← ACCOUNTING EQUATIONACCOUNTING STANDARDS →

T: 0.058851529 M: 7 D: 0