COMMISSION

n ком. 1. комісійна винагорода; комісійні; комісія; 2. комісія; комітет 1. грошова винагорода за послуги агента (agent) або працівника (employee), розмір якої встановлюється відповідно до суми виконаної або завершеної торговельної операції; ♦ виплачується за продаж нерухомого майна, цінних паперів (securities), страхових полісів (policy²) тощо; 2. адміністративні або контрольні органи, яким доручено виконувати певні функції, розв'язувати певні питання, діяти в певній справі тощо acceptance ~ акцептна комісія; acquisition ~ комісія для укладання нових договорів страхування; ad hoc ~ спеціалізована комісія; advisory ~ консультативний комітет; agency ~ агентська комісія • агентська знижка; agent's ~ агентська комісія • агентська винагорода; agreed ~ узгоджена комісія; arbitration ~ арбітражна комісія; auditing ~ ревізійна комісія; banking ~ банківська комісія; Broadcasting Complaints Commission Комісія у справі претензій до трансляції; broker's ~ комісійна винагорода брокера • комісійна винагорода маклера; budget ~ бюджетна комісія; buying ~ комісія на закупівлю; certifying ~ атестаційна комісія; conciliation ~ погоджувальна комісія; ~ account рахунок комісійних платежів; ~ agent комісійний агент • комісіонер • агент-комісіонер; ~ base комісійна основа; ~ business комісійна торгівля • підприємництво на комісійній основі; ~ charges комісійні; ~ deducted відраховуючи комісію; ~ discounts знижка на комісійні послуги; ~ fee комісійний внесок; ~ for administration of securities комісійна винагорода за управління цінними паперами; ~ for brokerage services комісійна винагорода за брокерські послуги; ~ for collection інкасова комісія; ~ for promotion efforts комісія для сприяння збуту; ~ for securities transactions комісія за операції з цінними паперами; ~ for services комісія за послуги; ~ goods комісійні товари;

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

COMMODITY →← COMMERCIAL BILL

T: 0.115859582 M: 3 D: 3