CHEQUE

(chq) n 1. банк, австрал., англ., канад. чек; a чековий; 2. відмітка 1. вид оборотного документа (negotiable instrument), що містить письмове розпорядження банку виплатити певну суму грошей названій в ньому особі; ♦ такими чеками більше користуються для безготівкових розрахунків, для одержання готівки з банківського рахунка тощо 2. позначка на документі bad ~ опротестований чек; backdated ~ чек, датований заднім числом; bank ~ банківський чек; blank ~ незаповнений чек • бланковий чек; cancelled ~ оплачений чек • недійсний чек; cashier's ~ чек касира • банківський чек; certified ~ посвідчений чек • завірений чек; crossed ~ перекреслений чек • кросований чек; dishonoured ~ опротестований чек • чек, не прийнятий до оплати; foreign ~ закордонний чек; forged ~ підроблений чек; international ~ міжнародний чек • туристський чек; kite ~ фіктивний чек • чек, який не має покриття; marked ~ чек із секретною позначкою • підтверджений чек; negotiable ~ чек, який передається за індосаментом; nonnegotiable ~ чек без пра ~ account чековий рахунок • чекове конто; ~ book чекова книжка; ~ card чекова картка; ~ clearing кліринг чеків; ~ crossing перекреслення/кросування чека; ~ counterfeiting підробка чека; ~ drawer чекодавець • трасант чека • особа, яка виписує чек; ~ drawn on a bank чек, виписаний на банк; ~ endorsement індосамент на чеку; ~ forger підроблювач чеків; ~ form бланк чека; ~ in foreign currency чек в іноземній валюті; ~ made out to cash чек для оплати готівкою; ~ only for account чек тільки для безготівкового розрахунку; ~ payee одержувач грошей чеком; ~ processing обробка чека; ~ rate курс купівлі чеків; ~ referred to drawer[/c cheque (канад., австрал, англ) :: check (амер.); cheque ‡ negotiable instruments (390) ═════════◇═════════ чек < амер. check < перс. čäk — документ, договір (Фасмер 4 : 324); пор. cheque < exchequer (Skeat : 86)

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

CHQ →← CHECK

T: 0.140543142 M: 3 D: 3