© A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T  U V W X Y Z 
ACCOUNTING EQUATION
бухг., рах. балансове рівняння; бухгалтерська збалансованість; бухгалтерська рівність формула подвійного запису (double-entry bookkeeping), що вказує на рівність та встановлює зв'язок між активами (assets²), пасивами (liabilities) і акціонерним (власним) капіталом (shareholders' equity); ♦ існують дві основні форми балансового рівняння, які відтворюють зв'язок або з точки зору господарської одиниці (entity's view), або власника (proprietary view); з погляду господарської одиниці зв'язок вказує на те, що активи організації фінансуються коштом власників і кредиторів (creditor), і має таку формулу підрахунку: assets = liabilities + shareholder's equity, де assets — активи, liabilities — пасиви, shareholder's equity — акціонерний (власний) капітал; з погляду власника зв'язок вказує на те, що частка власника визначається як перевищення активів над заборгованістю, і має таку формулу підрахунку: assets - liabilities = shareholder's equity accounting equation :: accounting identity :: balance sheet equation :: balance sheet identity :: double-entry equation accounting identity бухг., рах. бухгалтерська тотожність ▷ «accounting equation»

Англо-український тлумачний словник економічної лексики  2018

← ACCOUNTINGACCOUNTING RECORDS →

T: 0.062303212 M: 7 D: 0