CARTEL

n ек. картель; a картельний група розрізнених підприємств однієї галузі (industry²), які об'єдналися для встановлення цін, обсягу виробництва, поділу ринків збуту тощо; ♦ мета картелю — зменшити конкуренцію (competition) і забезпечити максимальні прибутки (profit) bidding ~ картель для розподілу державних замовлень серед фірм-учасниць; compulsory ~ примусовий картель; crisis ~ кризовий картель; export ~ експортний картель; international ~ міжнародний картель; open ~ відкритий картель; price ~ картель, який контролює ціни фірм-учасниць • ціновий картель; recession ~ картель, який діє в період економічної кризи; sales ~ збутовий картель; tender ~ картель для розподілу державних замовлень серед фірм-учасниць; voluntary ~ добровільний картель ~ agreement картельна угода; ~ formation утворення картелю; ~ movement картельний рух; to join a ~ об'єднуватися/об'єднатися в картель • приєднуватися/приєднатися до картелю • зв'язуватися/зв'язатися з картелем; to withdraw from a ~ виходити/вийти з картелю ═════════◇═════════ картель < фр. cartel — угода між підприємцями < італ. cartello — виклик на дуель; можливо, через посередництво нім. Kartell або польс. kartel (ЕСУМ 2 : 396) пор. «monopoly»

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

CASH (FLOW) BUDGET →← CAPITALIZATION ISSUE

T: 0.120035409 M: 3 D: 3