ACCOUNTANT

(acct) бухг. бухгалтер; ревізор, контролер; експерт з аналізу балансів і фінансової звітності спеціаліст-практик з бухгалтерії (accountancy¹); ♦ до бухгалтерських послуг можна включити, напр.: підготовку податкових декларацій (tax returns); проведення ревізії (audit) фінансових звітів; консультації з питань доходу (income) чи витрат; опрацювання фінансових планів тощо; складність бухгалтерської системи вимагає бухгалтерів-спеціалістів з різних сфер бухгалтерії, напр.: дипломований громадський бухгалтер (амер. Certified Public Accountant — CPA), який належить до професійного закладу і здійснює незалежну ревізію фінансових звітів, дає поради у справах менеджменту (management) тощо; дипломований бухгалтер вищої кваліфікації (австрал., англ., канад. Chartered Accountant — CA), член Інституту бухгалтерів, уповноважений здійснити аудиторський висновок (audit opinion) з приводу перевірки бухгалтерського звіту (financial statements) компанії (company); головний бухгалтер-аналітик (management accountant), який готує фінансову інформацію для керівництва як матеріал д budget ~ бухгалтер-контролер з виконання кошторису; certified ~ дипломований бухгалтер; certified management ~ (CMA) дипломований бухгалтер управлінського обліку; certified public accountant; chartered accountant; chief ~ головний бухгалтер; chief managerial ~ головний бухгалтер-аналітик • голова облікового апарату; cost accountant; financial ~ бухгалтер фінансової звітності • бухгалтер-калькулятор; independent ~ незалежний бухгалтер • аудитор; industrial ~ бухгалтер промислового підприємства; junior ~ молодший бухгалтер; management accountant; managerial ~ головний бухгалтер-аналітик; private ~ приватний бухгалтер-практик; professional ~ професійний бухгалтер; public ~ громадський бухгалтер; public finan ~ in charge головний бухгалтер; ~'s indemnity insurance страхування для компенсації збитків бухгалтера; ~ Неп право бухгалтера на утримання документів до здійснення платежу; ~ privilege право клієнта на конфіденційність при наданні матеріалів бухгалтерові; American Institute of Certified Public ~s (AICPA) Американський інститут дипломованих громадських бухгалтерів; Australian Society of Certified Practising ~s (ASCPA) Австралійське товариство дипломованих бухгалтерів-практиків; Canadian Institute of Chartered ~s (CICA) Канадський інститут дипломованих бухгалтерів; International Federation of ~s (IFA) Міжнародна федерація бухгалтерів; National Association of ~s (NAA) амер. Національна асоціація бухгалтерів ═════════◇═════════ бухгалтер < нім. Buchhalter < Buch — книга і halten — тримати, через рос. або польс. (ЕСУМ 1 : 311-312); форма бухгальтер (зах укр.); бухгальтерія (зах. укр.) < польс. buchalter (ЕС-СУМ 1 : 191) ▹▹ «auditor»

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

ACCOUNTING →← ACCOUNTANCY

T: 0.153625922 M: 3 D: 3