CAPITAL

n капітал; фонди; a капітальний; основний 1. ком. власність будь-якої особи або організації у вигляді нагромадженого багатства, серед якого — гроші, майно (property¹), матеріальні цінності тощо; 2. фін. гроші, які вкладаються в підприємство (enterprise¹) і використовуються підприємством для ведення справи; 3. бухг. власницька частка в капіталі підприємства (entity) та нерозподілений прибуток (retained earnings), що в балансовому звіті (balance sheet) дорівнює різниці між загальною сумою активів та загальною сумою пасивів; 4. юр. випуск акцій (shares²), з яких підприємство утворює фонди; 5. вірою, загальна сума номінальної вартості (par value¹) акцій (share), яка придбана акціонерами (shareholder) за підпискою (subscription); 6. ек. створені людьми засоби виробництва, що використовуються для виробництва інших товарів (goods) і надання послуг (service¹) accumulated ~ нагромаджений капітал; active ~ активний капітал; additional paid-in ~ додатковий оплачений капітал; advanced ~ авансований капітал; aggregate ~ сукупний капітал; applied ~ використовуваний капітал; authorized capital; available ~ наявний капітал • ліквідний капітал; bank ~ банківський капітал; bond ~ капітал, одержаний від розміщення облігаційної позики; borrowed ~ позиковий капітал; business ~ капітал підприємства; called-up ~ затребуваний капітал; circulating ~ оборотний капітал; commercial ~ торговельний капітал; contributed ~ оплачений акціонерний капітал; creditor ~ капітал, одержаний від облігаційної позики; current ~< contributed ~ in excess of par додатковий оплачений капітал; human ~ investment інвестиції в людський капітал; human ~ production function виробнича функція людського капіталу; marginal ~ cost гранична вартість капіталу • граничні витрати на використання капіталу; to allocate ~ розміщувати/розмістити капітал; to attract ~ притягувати/притягнути капітал; to borrow ~ позичати/позичити капітал; to contribute ~ вкладати/вкласти капітал; to convert into ~ перетворювати/перетворити в капітал; to expend ~ витрачати/витратити капітал; to increase the ~ збільшувати/збільшити капітал; to invest ~ вкладати/вкласти капітал; to keep ~ intact зберігати/зберегти величину капіталу незмінною; to lend ~ позичати/по capital¹ :: corpus; capital³ :: owners' equity :: ownership interest :: owners' interest ═════════◇═════════ капітал < нім. Kapital < фр. capital — капітал < fond capital — основний фонд < лат. capitālis — головний (ЕСУМ 2 : 372)

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

CAPITAL BUDGET →← CAPACITY VARIANCE

T: 0.151310408 M: 3 D: 3