CALL OPTION

фін., бірж. опціон кол; опціон покупця; опціон на купівлю; купівельний опціон право купувати цінні папери (securities), товари (commodity) чи валюту (currency¹) за визначеною ціною (strike price) до кінця певного строку (expiration date), оплачується премією; ♦ покупці такого опціону звичайно розраховують на те, що визначена угодою ціна на акції (share²), напр., зросте; різниця між ринковою ціною (market value) на акції та визначеною ціною становить цінову категорію, яка визначає справжню вартість (intrinsic value) купленого опціону ~ agreement угода на опціон купівлі; ~ buyer покупець опціону кол; ~ contract контракт на опціон кол; ~ deal угода на опціон кол; ~ deal for the call опціон на купівлю; ~ for the call опціон на купівлю; ~ market ринок купівельних опціонів; to deal in ~s вести біржові операції із опціонами кол; to exercise a ~ користуватися опціоном на купівлю • реалізувати куплений опціон • використати куплений опціон call option :: option d'achat (фр.); call option : put option; call option ‡ option (390) ═════════◇═════════ опціон < лат. optio, optionis — вільний вибір пр. «put option»

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

CALLEDUP SHARE CAPITAL →← CALL

T: 0.133551453 M: 3 D: 3