BOND

n бірж. облігація; a облігаційний довгострокове боргове зобов'язання з фіксованою відсотковою ставкою, сума якої виплачується через рівні проміжки часу, поки облігація належить кредитору (creditor); ♦ облігація є видом цінних паперів (securities), що видаються підприємством, державною установою або приватною організацією на підставі встановленої юридичної процедури active ~ облігація з фіксованою відсотковою ставкою; adjustment ~s облігації, які випускаються для зміни структури основного капіталу • реорганізовані облігації; annuity ~ рентна облігація; arbitrage ~ арбітражна облігація; assumed ~ облігація, яка випускається однією компанією і гарантується іншою; baby ~ дрібна облігація • облігація з низьким номіналом; bearer ~ облігація на пред'явника • облігація на подавця; benchmark government ~s базові урядові облігації; blanket ~ бланкова облігація; book-entry ~s балансові облігації; callable ~ облігація з правом дострокової сплати; called ~ облігація, яка пред'явлена до сплати; collateral ~ облігація, яка забезпечена іншими цінними паперами; collateral mortgage ~ ~ auction аукціон з продажу облігацій; ~ certificate сертифікат облігації; ~ coupon купон облігації; ~ debt борг за облігацією; ~ dividend облігаційний дивіденд; ~ drawn for early redemption облігація з фіксованою ставкою для швидкої виплати; ~ from bulk issue облігація масового випуску; ~ holder власник облігацій; ~ interest облігаційний відсоток; ~ issue випуск облігацій; ~ issued at par облігація за номіналом; ~ issuing institution установа-емітент облігацій; ~ market ринок облігацій • ринок цінних паперів з фіксованим відсотковим прибутком; ~ of restricted negotiability облігація обмеженого обігу; ~ price курс облігацій; ~ price index курсовий індекс о bond ‡ securities (391) ═════════◇═════════ облігація < лат. obligatio — зобов'язання

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

BONUS ISSUE →← BOARD OF DIRECTORS

T: 0.118945829 M: 3 D: 3