ABSORPTION COSTING

бухг., вир. калькуляція собівартості з повним розподілом витрат методика вирахування собівартості, при якій загальна сума виробничих витрат (manufacturing costs), що складається з постійних накладних витрат (fixed overhead costs) і змінних накладних витрат (variable overhead costs), співвідноситься із собівартістю виробленої продукції (cost of goods manufactured); ♦ застосовується для зовнішньої (external reporting) та податкової звітностей (tax reporting) на відміну від методики калькуляції собівартості за змінними витратами (direct costing), що застосовується в галузі внутрішнього управління (management¹) absorption costing :: full costing :: full absorption costing ▹▹ «direct costing»

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

ACC →← ABC METHOD

T: 0.136818112 M: 3 D: 3